שיפור כלל המוצרים שלנו, החל בתרכובות וכלה באריזה

אנו בלוריאל פריז, מחויבים לשינוי שרשרת הערך שלנו לצד שינוי המערכת האקולוגית שלנו כולה על מנת להפחית את ההשפעה של המוצרים שלנו. אנו מתמקדים בשיפור מתמיד של מידת ההשפעה של האריזות והתרכובות שלנו על מנת שנוכל להציע לצרכנים שלנו מוצרים שהינם יותר ברי-קיימא".

שיפור התרכובות שלנו

עד שנת 2030 95% מהמרכיבים שלנו יהיו ממקור ביולוגי
שיתקבל ממינרלים המצויים בשפע בטבע או מתוצרים של תהליכים מעגליים.
עד שנת 2030, אנו שואפים להגיע ל- 95% התכלות ביולוגית (1) בתרכובות שלנו.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.il/improving-our-products" }

(1) חישוב מידת ההתכלות הביולוגית של תרכובת מתבצעת על בסיס המרכיבים צהם היא עשויה. לכן אנו מתייחסים לאחוז (%) התכלות ביולוגית של תרכובת, התואם לאחוז (%) המרכיבים המתכלים (במשקל) בהשוואה לכלל המרכיבים האורגניים (כלומר, מרכיבים המכילים פחמן מאורגניזמים חיים) שבתרכובת.

מיטוב המארזים שלנו

לוריאל פריז מקדמת ומאיצה את המעבר לכלכלה המעגלית על ידי ייעול האריזות. בראש סדר העדיפות הפחתת הכמות הכוללת של חומרי האריזה והחלפת החומרים מהם עשויות האריזות לחלופות טובות יותר. דוגמאות כוללות פורמטים חדשניים המצמצמים את השימוש בפלסטיק והחלפת השימוש בפלסטיק בתולי לשימוש בחומרים ממוחזרים או ממקור ביולוגי.

אסטרטגיית האריזה הידידותית לסביבה שלנו

להפחית

אנו מפחיתים את גודל ומשקל האריזה, או לחילופין מייתרים אותה. אנו בלוריאל פריז מחפשים חלופות לאריזות חד פעמיות ומציעים, בנוסף למערכות נטענות או ואפשרויות מילוי חוזר, אריזות לשימוש חוזר. בנוסף אנו מקדמים מארזים המאפשרים מספר רב של שימושים במקום מארזים לשימוש בודד.

להחליף

אנו מחליפים חומרים מסוימים בחלופות שיש להם השפעה פחותה על הסביבה, זאת באמצעות:
קידום כלכלה מעגלית, שימוש בחומרים הממוחזרים לאחר צריכה (PCR),
שימוש בחומרים מתחדשים דוגמת פלסטיק ממקור ביולוגי.

למחזר

אנו פועלים לשיפור יכולת המיחזור של האריזות שלנו, צמצום חומרי הגלם הנדרשים לייצורם ומניעת האפשרות שייהפכו לפסולת בתום שימוש יחיד. בנוסף, אנו עוסקים בפיתוחים חדשניים על מנת להבטיח שכל היבט הקשור באריזות שלנו יהיה ניתן למחזור במתקנים למיון פסולת וקידום המודעות לחשיבות המחזור בקרב הצרכנים.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.il/improving-our-products" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "Elvive, חלוצים בכלכלה מעגלית", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.co.il/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/il/brand-section/for-the-planet/improving-our-products/improving-our-products-img-07.jpg?rev=afff655939104aed8134045b10c43751", "uploadDate": "2024-02-03T14:04:35+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/sYOh9HdsxnA" }

עד שנת 2030 נצמצם ב-20% את כמות האריזות המשמשות למוצרים שלנו, בהשוואה לכמות שנרשמה בשנת 2019.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.il/improving-our-products" }
Improving Our Products Img 08
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "עמוד הבית" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.il/improving-our-products", "name": "Improving Our Products" } } ] }